En IPTV-box är en enhet som används för att ta emot och dekodera IPTV-sändningar, vilket står för Internet Protocol Television.   IPTV är en  teknik som möjliggör distribution av televisionssändningar över internet, istället för via traditionell kabel- eller satellit-tv.
Läs mer »